+7978 131 87 00   +7978 888 19 03

+380506441226    +380638326954


Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про порядок виїзду з України і в'їзду в
Україну громадян України


( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 18, ст.101 )

{ Вводиться в дію Постановою ВР
N 3858-XII ( 3858-12 ) від 21.01.94, ВВР, 1994, N 18, ст.102 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 199-IV ( 199-15 ) від 24.10.2002, ВВР, 2002, N 51, ст.370
N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209
N 1742-IV ( 1742-15 ) від 03.06.2004, ВВР, 2004, N 33-34, ст.406
N 2677-VI ( 2677-17 ) від 04.11.2010, ВВР, 2011, N 19-20, ст.142
N 3140-VI ( 3140-17 ) від 15.03.2011, ВВР, 2011, N 39, ст.394
N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 21, ст.208
N 5294-VI ( 5294-17 ) від 18.09.2012, ВВР, 2013, N 40, ст.522
N 245-VII ( 245-18 ) від 16.05.2013, ВВР, 2014, N 12, ст.178
N 671-VII ( 671-18 ) від 05.11.2013, ВВР, 2014, N 22, ст.784 }

Цей Закон регулює порядок здійснення права громадян України
на виїзд з України і в'їзд в Україну, порядок оформлення
документів для зарубіжних поїздок, визначає випадки тимчасового
обмеження права громадян на виїзд з України і встановлює порядок
розв'язання спорів у цій сфері.

Стаття 1. Право громадян України на виїзд з України
і в'їзд в Україну

Громадянин України має право виїхати з України, крім
випадків, передбачених цим Законом, та в'їхати в Україну.

На громадян України, які звернулися з клопотанням про виїзд з
України, поширюються усі положення чинного законодавства, вони
користуються всіма правами і несуть встановлені законом обов'язки.
За громадянами України зберігаються на її території майно, кошти,
цінні папери та інші цінності, що належать їм на праві приватної
власності. Будь-яке обмеження їх громадянських, політичних,
соціальних, економічних та інших прав не допускається.

Порядок в'їзду до іноземної держави регулюється
законодавством відповідної держави.

Громадянин України ні за яких підстав не може бути обмежений
у праві на в'їзд в Україну.

Стаття 2. Документи громадянина України на право
виїзду з України і в'їзду в Україну

Документами, що дають право на виїзд з України і в'їзд в
Україну та посвідчують особу громадянина України під час
перебування за її межами, є:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

проїзний документ дитини;

дипломатичний паспорт;

службовий паспорт;

посвідчення особи моряка.

Положення про зазначені документи затверджуються у
встановленому порядку. Ці документи є власністю України і за умови
їх належного оформлення є дійсними для виїзду в усі держави світу.

У разі втрати громадянином України документів, зазначених у
частині першій цієї статті, документом, що дає право на в'їзд в
Україну, є посвідчення особи на повернення в Україну, яке
видається закордонними дипломатичними установами. Положення про
таке посвідчення затверджується Кабінетом Міністрів України.
( Частина третя статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1742-IV ( 1742-15 ) від 03.06.2004 )

У передбачених міжнародними договорами України випадках
замість документів, зазначених у частині першій цієї статті, для
виїзду за кордон можуть використовуватися інші документи.

Стаття 3. Порядок перетинання громадянами України
державного кордону України

Перетинання громадянами України державного кордону України
здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон України
після пред'явлення одного з документів, зазначених у статті 2
цього Закону.

Правила перетинання державного кордону України громадянами
України ( 57-95-п ) встановлюються Кабінетом Міністрів України
відповідно до цього Закону та інших законів України.

Стаття 4. Порядок оформлення документів для
виїзду громадян України за кордон

1. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за
кордон провадиться:

громадянам України, які постійно проживають в Україні і
досягли 18-річного віку, - за особистим клопотанням про отримання
паспорта або через своїх законних представників до центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
громадянства. У виняткових випадках (за наявності вимог держави,
до якої здійснюється виїзд, чи вимог міжнародної організації, для
участі в заходах якої здійснюється виїзд, а також у разі виїзду на
постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини -
громадянина України) паспорт може бути оформлено до досягнення
громадянином 18-річного віку. Порядок оформлення, видачі, обміну,
повернення, вилучення, знищення, визнання недійсним паспорта
громадянина України для виїзду за кордон ( 152-2014-п )
визначається Кабінетом Міністрів України. Бланки паспорта
громадянина України для виїзду за кордон виготовляються на
замовлення центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері громадянства; { Абзац другий частини
першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 199-IV
( 199-15 ) від 24.10.2002; в редакції Закону N 5294-VI ( 5294-17 )
від 18.09.2012 }

громадянам України, які постійно або тимчасово проживають за
кордоном і досягли 16-річного віку, - за їх особистим клопотанням
про отримання паспорта або через їх законних представників до
закордонних дипломатичних установ України. Громадяни України, які
постійно проживають за кордоном, можуть звернутися ?6?

Сайт создан на Setup.ru Создать сайт бесплатно