+7978 131 87 00   +7978 888 19 03

+380506441226    +380638326954


Отримання спеціального дозволу для в'їзду до Криму iнноземних громадян

4 червня 2015 року Уряд прийняв постанову № 367 «Про затвердження Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї». Відповідно до документа, в’їзд іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окуповану територію України та виїзд з неї здійснюється через контрольні пункти за паспортним документом та спеціальним дозволом, виданим територіальним органом ДМС.

 
Підстави для отримання послуги
Пункт 21 (Порядку):
  1. проживання на тимчасово окупованій території України близьких родичів чи членів сім’ї іноземця або особи без громадянства, що підтверджується документами, виданими уповноваженими державними органами України;
  2. розташування на тимчасово окупованій території України місця поховання близьких родичів або членів сім’ї, що підтверджується відповідними документами;
  3. смерті близьких родичів або членів сім’ї, що проживали на тимчасово окупованій території України, що підтверджується відповідними документами;
  4. наявності права власності на об’єкти нерухомості, які розташовані на тимчасово окупованій території України;
  5. необхідності участі у забезпеченні захисту національних інтересів України з метою мирного врегулювання конфлікту, звільнення території України від окупації чи з питань гуманітарної політики (виключно за клопотанням або погодженням з МЗС);
  6. необхідності здійснення дипломатичних та консульських функцій, зокрема в рамках діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна (виключно за клопотанням або погодженням з МЗС);
  7. здійснення регулярних поїздок на тимчасово окуповану територію України, пов’язаних з трудовою діяльністю працівників залізниць.
Як отримати послугу
  • Подати до територіального органу ДМС за місцем свого перебування в Україні необхідні документи.
Вартість послуги та пільги
Не передбачено
Подача заяви
Заява подається особисто або законним представником особи
Необхідні документи
 
2) паспортний документ (після пред’явлення повертається);
 
3) документ, що підтверджує перебування на території України на законних підставах;
 
копію сторінки паспортного документа або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними особи з перекладом на українську мову, засвідченим у встановленому порядку;
 
5) такі документи, що підтверджують мету в’їзду на тимчасово окуповану територію України:
 
копії документів, що підтверджують родинні зв’язки іноземців та осіб без громадянства, а також місце проживання їх близьких родичів та членів сім’ї на тимчасово окупованій території України;
 
копію документа, що підтверджує смерть близьких родичів, які проживали на тимчасово окупованій території України;
 
документ, що підтверджує поховання близьких родичів або членів сім’ї на тимчасово окупованій території;
 
документи, що підтверджують право власності на об’єкти нерухомості, які розташовані на тимчасово окупованій території України;
 
клопотання або погодження МЗС для осіб, зазначених у підпунктах 5 і 6 пункту 21 цього Порядку;
 
інші документи, що можуть підтвердити мету в’їзду на тимчасово окуповану територію України;
 
6) документ, що підтверджує наявність достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування на території України або відповідні гарантії приймаючої сторони (крім іноземців та осіб без громадянства, яким спеціальний дозвіл видається за умов, передбачених підпунктами 5—7 пункту 21 Порядку);
 
7) три фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра.
 
 
Термін розгляду заяви
Видача спеціального дозволу або прийняття рішення про відмову в його видачі здійснюється начальником територіального органу ДМС або його заступником у строк не більше п’яти робочих днів з моменту надходження всіх визначених цим Порядком документів.
Наявність спеціального дозволу не виключає проведення посадовими особами підрозділу охорони державного кордону в контрольних пунктах перевірки документів, що підтверджують мету в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.»
 
 
Результат отримання послуги

Видача спеціального дозволу для в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї.

Строк дії документу, що є результатом отримання послуги

Спеціальний дозвіл видається для одноразового або багаторазового в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї і є дійсним протягом зазначеного в заяві документально підтвердженого строку, який не може перевищувати дозволений строк перебування іноземця або особи без громадянства на території України та повинен враховувати строк, необхідний для виїзду за межі України (не менше трьох робочих днів).

Спеціальний дозвіл для одноразового в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї видається з підстав, визначених підпунктами 1—4 пункту 21 цього Порядку.

Спеціальний дозвіл для багаторазового в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї видається на один рік з підстав, визначених підпунктами 5—7 пункту 21 цього Порядку, а також іноземцям або особам без громадянства, що мають посвідку на постійне проживання в Україні і місце проживання яких зареєстровано в Автономній Республіці Крим або м. Севастополі.
Підстави для відмови у наданні послуги

Рішення про відмову у видачі іноземцю або особі без громадянства спеціального дозволу приймається в разі:

1) коли вони створюють загрозу національній безпеці держави або охороні громадського порядку, забезпеченню охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають на території України;

2) коли паспортний документ такого іноземця або особи без громадянства підроблений, зіпсований або не відповідає встановленому зразку чи належить іншій особі;

3) подання іноземцем або особою без громадянства завідомо неправдивих відомостей або підроблених документів;

4) коли є обґрунтовані підстави вважати, що іноземець або особа без громадянства має інші, ніж ті, що заявлені в заяві, підстави та мету в’їзду на тимчасово окуповану територію або якщо вони не надали підтвердження щодо підстав та мети в’їзду на тимчасово окуповану територію;

5) відсутності в іноземця чи особи без громадянства документа, що підтверджує наявність достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування на території України або відповідних гарантій приймаючої сторони (крім іноземців та осіб без громадянства, яким спеціальний дозвіл видається за умов, передбачених підпунктами 5—7 пункту 21 цього Порядку).

Строк звернення до ДМС України та відповідальність у разі його порушення

Не передбачено

Акти законодавства, що регулюють надання послуги

Сайт создан на Setup.ru Создать сайт бесплатно